Προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και κινητικότητας


H μη τυπική/βιωματική εκπαίδευση (non-formal education) συμπληρώνει τα κενά της τυπικής εκπαίδευσης και αναδεικνύει τις ευκαιρίες ατομικής έκφρασης και τις δυναμικές μάθησης μέσα από ομαδικές δραστηριότητες. Παράλληλα, καλλιεργεί τις δυνατότητες δια βίου μάθησης σε μια κοινωνία της πληροφορίας και της παγκοσμιοποίησης.

Το «Εμείς και ο Κόσμος» διοργανώνει εργαστήρια και προγράμματα μη τυπικής/βιωματικής εκπαίδευσης για παιδιά και ενήλικες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διαθέτει επίσης πιστοποίηση φορέα αποστολής στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary Service). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές βρίσκονται διαθέσιμες στην κατηγορία του μενού «Τα νέα μας».

Εμπειρίες συμμετοχής σε πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας που υλοποιήθηκαν στο εξωτερικό (Λιθουανία):