Γιατί δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο;
H «επίσημη κήρυξη της κρίσης» έφερε την ανάγκη, την αλήθεια και την ουσία στο προσκήνιο. Ψηλαφώντας τις ανάγκες μας ως άνθρωποι και ως κοινωνίες οδηγούμαστε βήμα-βήμα, μέρα τη μέρα, στο να ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό στα ζητήματα που αφορούν τα ουσιώδη της ανθρώπινης ύπαρξης, αξιοπρέπειας και ευημερίας και στο να προβληματιστούμε για το μερίδιο ευθύνης μας όσον αφορά την υπάρχουσα κατάσταση και την αλλαγή.

Η συζήτηση για το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο στην Ελλάδα προ και κατά τη διάρκεια «της επίσημης κήρυξης της κρίσης»  φαντάζει ως μια νέα ανακάλυψη του τροχού. Αλήθεια τί το νέο έχει να φέρει που δεν είναι γνωστό και δεν έχει ήδη ειπωθεί; Τί χρειαζόμαστε; Χρειαζόμαστε μια επαναδιατύπωση των ίδιων ζητημάτων με νέους όρους και «μπαντιέρες» ή/και από νέα πρόσωπα ή μήπως να αναλάβουμε την ευθύνη της αλλαγής ο καθένας μέσα από το δικό του προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό ρόλο;

'Οποια και αν είναι η απάντηση, η συζήτηση και πρακτική για το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο στην Ελλάδα δεν παύει να αναδεικνύει σημαντικούς προβληματισμούς, να αναζητά και να προτείνει ορισμένες λύσεις. Προβληματισμούς και διεκδικήσεις που προκύπτουν γύρω από τα ζητήματα των αδιεξόδων του καπιταλισμού, της παγκόσμιας φτώχειας και των άνισων σχέσεων μεταξύ των χωρών στον παγκόσμιο χάρτη, της ανάπτυξης μέσω του παγκόσμιου και τοπικού εμπορίου, της αγροτικής παραγωγής και της κοινωνικής οικονομίας, των κριτηρίων και όρων κατανάλωσης, της διατροφικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας, του πολιτισμού του αγροτικού χώρου και της διατροφής, της αξίας του ανθρώπινου μόχθου για την επιβίωση, κ.α.

Με μια τέτοια οπτική, το «Εμείς και ο Κόσμος» προσεγγίζει το πεδίο του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου στην Ελλάδα. Προσπαθεί να το συνδέσει με τις περισσότερο ώριμες συζητήσεις και πρακτικές που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες αλλες ευρωπαϊκές χώρες τις τελευταίες δεκαετίες, οι οποίες ενοποιούνται γύρω απο το κίνημα του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου (fair and solidarity trade) και της αποανάπτυξης. Προσπαθεί να μάθει από τις επιτυχίες και τα λάθη αυτών των χωρών και να κατανοήσει το σφυγμό των εξελίξεων στην Ελλάδα. Επιχειρεί, στην μικρή του κλίμακα, να συνδιαμορφώσει την εξέλιξη μιας συζήτησης και πρακτικής προτάσσοντας την κριτική σκέψη ως πλαίσιο και υπόβαθρο ανάλυσης. Δεν επιθυμεί να θεοποιήσει το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο, γιατί εκ της φύσεως του έχει τις δικές του εσωτερικές αντιφάσεις και περιορισμούς. Δεν επιθυμεί ωστόσο ούτε και να το υποτιμήσει, γιατί αποδεδειγμένα έχει κάτι σημαντικό να πεί, έχει ένα θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Αναμφισβήτητα, τα προβλήματα του διεθνούς εμπορίου, της παγκόσμιας φτώχειας και της διατροφικής ασφάλειας έχουν ρίζες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές και δε μπορούν να λυθούν ούτε εύκολα, ούτε εδώ και τώρα, ούτε και μόνο μέσω της στήριξης των εναλλακτικών αυτών εμπορικών δικτύων. Τα εναλλακτικά όμως αυτά εμπορικά δίκτυα μπορούν και έχουν λειτουργήσει ως φορείς κοινωνικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο και ως δυνάμεις που ασκούν πίεση σε διεθνές επίπεδο για ένα κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιότερο εμπόριο. Η συμβολή τους στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών-καταναλωτών και στη διεξαγωγή περισσότερο ολοκληρωμένων  δημόσιων συζητήσεων γύρω απο τα ευρύτερα ζητήματα που εμπλέκει είναι επίσης αναγνωρισμένη.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τις δράσεις του «Εμείς και ο Κόσμος» στον τομέα του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: εδώ.